Obec Michalová, Farnosť Michalová a OZ Archa Michalová Vás srdečne pozývajú na „Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda“, ktoré sa uskutoční dňa 5. júla 2018