Divadelný súbor EleGanT pri EGT v Tisovci Vás srdečne pozývaju na svoju 1. divadelnú hrú „Tváre“, ktorá sa usutoční dňa 

5. júna 2018 o 16:00 hod. v MsKS Tisovec