Obec Michalová v zastúpení starostkou obce s komisiou kultúry, športu, mládeže a vzdelávania a MO MS Vás srdečne pozývajú na podujatie „Vianoce sú pred dverami“,ktoré sa uskutoční 6. decembra 2018. Aj tento rok spoločne privítajú Mikuláša, ktorý sa na krátky čas zastaví a poteší sa zo šikovných detičiek.