Obec Valaská a BBSK – Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica Vás srdečne pozývajú na „48. Festival Dychových hudieb“ (memoriál Jožka Kučeru), ktorý sa uskutoční v sobotu 8. júna o 14:00 hod na Námestí 1. mája vo Valaskej.