Výbor miestnej časti Rimavská Píla, Klub seniorov – denné centrum a OZ ZDaR Vás srdečne pozývajú na „Stavanie mája“, ktoré sa uskutoční 8. júna 2019 na nádvorí kultúrneho domu v Rimavskej Píle. Pripravený je bohatý program a samé dobroty.