Starostka obce a komisia kultúry, športu , mládeže a vzdelávania v Michalovej Vás srdečne pozývajú na „VII. ROČNÍK JARNÉHO LESNÉHO BEHU“.