Terénne sociálne pracovníčky Vás srdečne pozývajú na „Letné posedenie pre seniorov“, ktoré sa uskutoční dňa 8. augusta 2018 v areáli Strelnice vo Vydrovskej doline.