Príďte podporiť už 8. ročník športovo-charitatívnej akcie „Bežím pomáhať“, ktorej výťažok poputuje na oddelenia s onkologickými pacientmi.