Aby ľudia v suchu a teple boli

Pavel Marek SHR, pôsobí v obci Drábsko od roku 2000. Svoju usadlosť nazval Marekov Dvor. Členom Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron je od roku 2008.

Pavel Marek, ako Súkromne hospodáriaci roľník, chová hospodárske zvieratá : hovädzí dobytok, prasatá, kone, hydinu. V súvislosti s chovom zvierat obhospodaruje poľnohospodársku pôdu vo výmere 22 ha. Jeho hlavnou činnosťou je pôsobenie ako samozásobovateľská farma. Z prebytkov mlieka nadojeného na gazdovstve, vyrába tradičné slovenské syry. Tieto ponúka priamo na Dvore návštevníkom. K jeho ďalšej činnosti patria aj prednášky o výrobe syra spojené s ukážkou a ochutnávkou. Tiež poskytuje lektorskú činnosť spojenú so zabezpečením odbornej praxe žiakov SOŠ Banská Bystrica.

V súčasnosti poskytujú hosťom ubytovanie v súkromí, ktoré prevádzkuje jeho manželka Viera Mareková a externým hosťom, praktické ukážky a prednášky o výrobe syra. Na túto činnosť používajú záhradný prístrešok, ktorý bol prekrytý dreveným šindľom, no táto krytina bola veľmi poškodená a neplnila už svoju ochrannú funkciu. Keďže do prístreška pršalo, bolo nutné túto krytinu vymeniť a tak v rámci grantu využili príspevok na jej výmenu. V rámci grantu zároveň uzavreli voľné otvory prístreška priehľadnou, odnímateľnou fóliou, ktorá sa použije pri nepriaznivom počasí. Keďže žijú vysoko v horách a počasie aj počas hlavnej letnej sezóny býva nepriaznivé, toto uzavretie prístreška zvýši komfort a pohodu pre ich návštevníkov.