Adaptácia priestorov za účelom vytvorenia expozície tradičnej kultúry obce Pohronská Polhora

Obec Pohronská Polhora

Výška príspevku: 43 853,40 €

Obec žije bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Kultúrno-spoločenský život sa sústreďuje v budove obecného úradu, v ktorom sa nachádza sála – obradná sieň s kapacitou 70 miest, stála expozícia, výstavné priestory, ako aj ďalšie menšie priestory. Expozícia tradícií a života obce – je umiestnená na obecnom úrade, pozostáva z niekoľkých častí, ktoré prezentujú tradičný spôsob života a hospodárenia (processpracovania a využitia ľanu). Je prístupná počas tradičných obecných podujatí alebo na požiadanie u pracovníčok obecného úradu. Nakoľko súčasné priestory obecného úradu kapacitne nepostačujú je nevyhnutné na zachovanie kultúrneho historického dedičstva vytvorenie nových reprezentatívnych priestorov.

Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu v centre obce s cieľom vytvorenia priestorových podmienok pre zriadenie expozície tradičnej kultúry (expozíciaetnografických zbierok obce), čím sa dosiahne doplnenie turistickej infraštruktúry na danom území pre verejné využitie.