Aj karavanisti sú naši hostia

Pavel Marek SHR, pôsobí v obci Drábsko od roku 2000. Svoju usadlosť nazval Marekov Dvor. Členom Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron je od roku 2008. Pavel Marek, ako Súkromne hospodáriaci roľník, chová hospodárske zvieratá: hovädzí dobytok, kone, kozy. V súvislosti s chovom zvierat obhospodaruje poľnohospodársku pôdu vo výmere 22 ha. Jeho hlavnou činnosťou je pôsobenie ako samo zásobovateľská farma. Z prebytkov mlieka nadojeného na gazdovstve, vyrába tradičné slovenské syry. Tieto ponúka priamo na Dvore návštevníkom. K jeho ďalšej činnosti patria aj prednášky o výrobe syra spojené s ukážkou a ochutnávkou.

Keďže je o pobyt u nich stále veľký záujem a ubytovacie kapacity sú hlavne v letných mesiacoch obmedzené, rozhodol  sa vybudovať na Bániku státia pre tri karavany. Hostia môžu tak využívať všetky ostatné služby, ktoré na Marekovom Dvore poskytujú (jazdenie, syry, posedenie v prístrešku, sprcha, …), ale budú bývať vo svojich mobilných obydliach na mieste, ktoré im pripravili za pomoci Partnerstva.

Nový priestor určený na státie pre karavany je ohradený lanom, aby boli určené hranice kde môžu karavany parkovať. Miesto je rozčlenené na tri státia, aby hostia mali vyhradený súkromný priestor. Do každého státia je umiestnený stôl s lavicami a kovové ohnisko. Vo vyhradenej časti sú umiestnené odpadkové nádoby a na začiatku vyhradenej plochy osadená spoločná informačná tabuľa s privítaním a pokynmi pre návštevníkov. Lokalita je dostupná pre motorové vozidlá a karavany poľnou cestou.