Žiadateľ : Ing. Lujza Falťanová

Názov projektu : Aktivity cestovného ruchu a propagácia

Stručný obsah projektu
Projekt je zameraný na zabezpečenie vybavenia turistických aktivít na farme V sede u Falťanov a na zabezpečenie propagačného materiálu o farme a aktivitách. Ide o zakúpenie dvoch tradičných lukov a jednu reflexnú kušu. Týmto sa vytvorí na farme nová atrakcia pre turistov a návštevníkov farmy a tohto regiónu, ale aj pre obyvateľov obce Pohronská Polhora. Okrem toho, je cieľom projektu vytlačiť propagačný materiál o farme V sede u Falťanov a o aktivitách, ktoré ponúka. V materiáloch bude uvedené, že projekt bol finančne podporený z grantového programu „Naštartujme s VSP MP“. Táto informácia bude taktiež uvedená na každom z luku a kuši vo forme nálepky.