Na školskom dvore SOŠ Tisovec sa podarilo spoločnými silami vybudovať altánok, ktorý už slúži od septembra tohto roka pre ubytovaných študentov na školskom internáte a študentov študujúcich na SOŠ v Tisovci vo voľnom čase.

Stavbu sme realizovali spoločne s ochotnými rodičmi našich žiakov – majiteľmi firmy Roven, spol. s..r.o. z Hriňovej, ktorí postavili drevený altánok na školskom dvore v júni 2015. Na dokončenie stavby sme požiadali o grant „Naštartujme s Partnertsvom Muránska planina – Čierny Hron“ a získali sme 400,- EUR, z ktorých sme spolufinancovali položenie dlažby. Odborné zemné práce a výrobu nábytku do altánku spolufinancovala SOŠ a rodičia žiakov ubytovaných na internáte. Celková hodnota novovybudovaného objektu je odhadovaná na 4500,- EUR.

Prvú veľkú akciu „ Spoločnú opekačku“ v altánku sme uskutočnili 15.9. 2015 pre cca 60 žiakov ubytovaných v ŠI pri SOŠ. V budúcom roku by sme okolo altánku radi dobudovali ohnisko, skrášlili a upravili spolu so študentmi okolie.

Ďakujeme sponzorom z firmy Roven, spol. s..r.o. z Hriňovej, za udelený grant z Partnertsvu Muránska planina – Čierny Hron, za spoluprácu pracovníkom zo Služieb mesta Tisovec, s.r.o. a Mestských lesov Tisovec, s.r.o.

Ing. Anna Kožiaková