Názov projektu:              Altánok

Predkladateľ:                 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka

Výška podpory:             500,- €

Celkové náklady na projekt:  1 513,00 €

Cieľom podpory Partnerstva MPČH bolo postaviť altánok, ako oddychovú zónu pre členov CZ ECAV. Altánok bol vybudovaný svojpomocne a dobrovoľnou prácov členov CZ. Kapacita altánku je cca 25 ľudí a bude využívaný aj ako oddychová zóna pre návštevníkov za účelom spoznávania krás regiónu.