Názov projektu:              Archa Muránskej planiny

Predkladateľ:                 Pavol Hajduk

Výška podpory:             500,- €

Celkové náklady na projekt:  1 901,18 €

Výsledkom tohto krásneho projektu je drevená preliezačka pre deti v tvare lode, umiestnená v otvorenom areáli Materskej školy v Michalovej. Samotná loď je atrakciou, ktorá skvalitňuje ponuku prostredia obce a slúži nielen deťom MŠ. Preliezačka bola postavená dobrovoľnou prácou predkladateľa a ďalších ochotných dobrovoľníkov a rady rodičov MŠ.