Atrakcia pre deti – urobí naše podujatia ešte krajšími

Občianske združenie Pekný deň Valaská vzniklo v máji 2004 s cieľom vytvárať pekné dni v obci Valaská oživovaním tradícií,  organizovaním kultúrnych podujatí, finančnou či materiálnou podporou občanom obci, ktorí sú zdravotne znevýhodnení alebo talentovaní a ich možnosti alebo prostriedky sú obmedzené, napomáhaním rozvoju vidieka a cestovného ruchu, obnova pamiatok. Za 18 rokov existencie sa im podarilo obnoviť a podporiť existujúce aj upadajúce podujatia,  ktoré spájajú s krásnou a bohatou valaštianskou históriou realizáciou výstav, prípravou tradičných jedál, realizáciou a ukážkami zvykov, tradícií a remesiel. Zorganizovali aj nové podujatia príťažlivé pre všetky vekové kategórie a v tejto činnosti pokračujú.  Počas podujatí realizujú finančné zbierky, výťažky ktorých spolu s 2% z daní priaznivcov vždy venujú ľuďom, ktorí to potrebujú. Doteraz podporili deti s hendikepom, či vážnymi chorobami (kúpa zdravotných pomôcok alebo fin. pomoc), tiež valaštianske talenty (kúpou hudobných nástrojov, kostýmy pre mažoretky, kostýmy pre žiakov ZUŠ, cestovné na medzinárodnú súťaž, nahrávanie CD). Spolupracujú s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horehronie pri propagácii regiónu, regionálnych značiek a produktov.  

Obsahom projektu bolo zakúpenie atrakcie pre deti – nafukovacieho hradu s viacerými funkciami pre spestrenie zábavy počas rôznych podujatí organizovaných OZ v spolupráci s obcou Valaská, s inými združeniami v obci a v okolí, ale aj samostatne. Konkrétne ide o zakúpenie nafukovacej atrakcie pre deti s viacerými funkciami. Atrakcia je nielen skákacím hradom, ale ponúka aj veľa ďalších možností zábavy. Celá atrakcia sa dá aktívne preliezať. Je pre 6 detí súčasne. Komerčne používané nafukovacie atrakcie si doteraz prenajímali za pomerne vysokú cenu a kúpiť si profesionálny výrobok bolo z dôvodu ceny niekoľko tisíc eur pre ich možnosti nereálne. Avšak aj toto nadobudnuté zariadenie je pri riadnom dodržiavaní návodu na obsluhu a pri len občasnom používaní dostatočné.

Ich podujatia tak budú znovu o niečo pestrejšie a deti to veľmi uvítajú. Nafukovacia atrakcia je pestrá na oko, farebná a hlavne bezpečná a certifikovaná. Pri používaní bude vždy pod dohľadom niekoho zo združenia.