Autobusové prístrešky Michalová

Obec Michalová

Celková suma projektu: 47 039,04 €

Výška príspevku: 44 687,09 €

Prioritou obce Michalová je poskytnúť kvalitné a atraktívne prostredie pre život svojim obyvateľom, návštevníkom, turistom, ktoré je dôležité pre udržanie súčasných obyvateľov obce, ako aj pre prilákanie ďalších ľudí do obce a tiež aj investorov pre umiestňovanie svojich investícií, nakoľko obec Michalová je dopravnou spojnicou medzi okresnými mesta, resp. cez mesto Tisovec leží na trase medzi viacerými okresnými mestami: Brezno – Rimavská Sobota a  Brezno – Rožňava/Revúca. K atraktívnemu a kvalitnému prostrediu prispieva aj rekonštrukcia zastávok a ich vybavenia.

Rekonštrukcia zastávok prebehla na miestach, ktoré sú frekventované a obyvatelia a návštevníci obce ich využívajú najviac a zároveň niektoré z nich sú aj takzvanou „vstupnou bránou“ do obce. Z celkového počtu 8 autobusových zastávok v obci sa projekt dotýka 6 autobusových zastávok, nakoľko 2 autobusové zastávky sú na rozhraní obcí Michalová a Pohronská Polhora

Projekt Autobusové prístrešky Michalová rieši rekonštrukciu, resp. obnovu existujúcich autobusových prístreškov v obci Michalová na hlavnej trase ceste I. triedy spájajúcu obec s okresnými mestami (Brezno, Rimavská Sobota, Revúca), ako aj s krajským mestom (Banská Bystrica). Účelom projektu bolo vybudovanie a výmena zastávkových prístreškov za nové autobusové prístrešky, ktoré majú rovnú extenzívnu vegetačnú strechu. Každá zastávka bola doplnená o lavičky, informačné nosiče – smerovníky, smetné koše a nádoby na rastliny.

Nové autobusové prístrešky a revitalizované existujúce autobusové zastávky budú slúžiť na pohodlné trávenie času pre ľudí čakajúcich na autobusové spojenie. Hlavným cieľom projektu žiadateľa bolo zlepšiť prepojenie mesta a vidieka a zároveň skvalitniť poskytovanie služieb obyvateľom a návštevníkom obce v rámci prímestskej  autobusovej dopravy.