Autobusové prístrešky Tisovec

Mesto Tisovec

Celková výška projektu: 94 435,62 €

Výška príspevku: 89 713,84 €

Mesto Tisovec leží v severnej časti okresu, na rieke Rimava v regióne Malohont. Severne od mesta leží Muránska planina, východne i západne Stolické vrchy. Od juhu z Rimavskej Soboty na severozápad do Brezna vedie cesta I/72, severovýchodným smerom na Červenú Skalu a Poprad vedie cesta II/531. Cez Tisovec prechádza regionálna železničná trať Brezno – JesenskéRimavská Sobota je vzdialená 36 km južne, Brezno 29 km severozápadne, Revúca 17 km východne a krajské mesto je vzdialené 70 km na západ.

V oblasti verejných služieb, vzdelávania a pracovnými príležitosťami je mesto priamo napojené na tri smery dostupné prímestskou autobusovou dopravou:

Rimavská Sobota-Hnúšt’a –Tisovec – Muráň – Revúca

Rimavská Sobota-Tisovec-Michalová-Brezno

Tisovec-Polom-Klenovec-Kokava n. Rimavicou – Ďubákovo.

Prioritou mesta Tisovec je poskytnúť kvalitné a atraktívne prostredie pre život svojim obyvateľom, návštevníkom, turistom, ktoré je dôležité pre udržanie súčasných obyvateľov mesta, ako aj pre prilákanie ďalších ľudí do mesta a tiež aj investorov pre umiestňovanie svojich investícií. 

Vybudovanie technickej infraštruktúry v podobe autobusových prístreškov je základným predpokladom pre vytvorenie kvalitných služieb pre obyvateľov a návštevníkov využívajúcich verejnú autobusovú dopravu.

Rekonštrukcia zastávok sa uskutočnila na miestach, ktoré sú frekventované a obyvatelia a návštevníci mesta ich využívajú najviac a zároveň sú takzvanou „vstupnou bránou“ do mesta. Z celkového počtu 18 autobusových zastávok sa projekt dotýka 6 autobusových prístreškov s extenzívnou vegetačnou strechou. Stavby slúžia na pohodlné trávenie času pre ľudí čakajúcich na autobusové spojenie.