Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL

EKOMETAL, spol. s r.o.

Celková výška projektu: 135 500,00 €

Výška príspevku: 66 394,99 €

Spoločnosť EKOMETAL, spol. s r.o. je primárne zameraná na trieskové obrábanie kovových súčiastok CNC technológiou. Vyrábané dielce sa v prevažnej miere používajú v robotike a automatizácii.

Základným výrobným programom je služba zákazkovej výroby komponentov a súčiastok z kovových materiálov formou trieskového obrábania (obrábanie kovov). Obrábanie je vykonávané pomocou série CNC zariadení, brúsok, fréz a sústruhov, pričom využívanie konkrétnych typov strojov závisí od špeciálnych požiadaviek klientov na finálny výrobok. Rastúce požiadavky klientov na rýchlosť, presnosť a kvalitu odoberaných produktov núti spoločnosť ďalej investovať do technologického vybavenia, za účelom udržania kroku s domácou a zahraničnou konkurenciou a udržania si svojho postavenia na trhu.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001:2015 s predmetom certifikácie  „STROJÁRENSKÁ VÝROBA CNC TECHNOLÓGIOU“.

Obstaranie strojovej technológie existujúcej presnej strojárenskej výroby – 3 osého obrábacieho CNC stroja potrebnej technickej infraštruktúry, ktoré umožní obrábať väčšie dielce s omnoho vyšším výkonom, rýchlosťou a presnosťou ako je tomu v súčasnosti s existujúcim strojový vybavením využila spoločnosť nenávratný finančný príspevok z operačného programu IROP.

Na obrábanie väčších dielcov má spoločnosť  už dlhodobé požiadavky od svojich zákazníkov a vďaka novému CNC zariadeniu s novou technologickou možnosťou – vysokovýkonné vreteno s upnutím nastroja ISO50 ich bude vedieť uspokojiť.

Ide o inovatívne zariadenie, ktorým žiadna firma na území MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron nedisponuje.