Čertovou dolinou bezpečnejšie

T4 – občianske združenie vzniklo za účelom napomáhať a prispievať k všestrannému rozvoju územia mesta Tisovec a regiónu Muránska planina. Úzko spolupracujeme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron, Komisiou podnikateľskou a CR pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci, NP Muránska Planina, Klubom turistov, Domovom dôchodcov v Tisovci, OZ Zbojská, ZŠ a SOŠ v Tisovci ako aj ďalšími komunitami a jednotlivcami z nášho územia. Naše viacročné aktivity sú zamerané na podporu cestovného ruchu v území, zachovávanie tradícií, či ochranu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva a rozvoj medzinárodných kontaktov. Prostredníctvom rôznych grantov členovia OZ realizovali projekty napr. z nadácie Orange, nadácie Centra pre filantropiu, EPH či Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, ktorého sú členom.

Hlavným cieľom grantového projektu je propagácia uceleného produktu cestovného ruchu územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, Chodníka zbojníka Jakuba Surovca, ktorý prechádza zrekonštruovanou tiesňavou Čertova dolina.

Predmetom tohto projektu je poskytnúť návštevníkom územia základné informácie a bezpečnostné pravidlá pri návšteve tejto jedinečnej atraktivity v území prostredníctvom stručného propagačného materiálu – letáka. Obsahom materiálu je aj prevádzkový poriadok a odporúčania pri vstupe na zaistenú cestu tiesňavou a prehľadná mapka chodníka. Propagačný materiál bude distribuovaný predovšetkým do TIK v území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.