Cesta do rozprávky Zubačkou

Spoločnosť Zbojská, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2007 zameriava prioritne na rozvoj vidieka v území Muránska planina – Čierny Hron, spájaním tradičných hodnôt, obnovy krajiny a rodinnej pohostinnosti. Podnikateľský subjekt sa venuje spájaniu poľnohospodárskej výroby s produkciou tradičných výrobkov a poskytovaniu reštauračných a ďalších doplnkových služieb. Návštevníkom ponúka pestrú ponuku služieb od stravovacích v Salaši Zbojská, cez Informačné centrum, predaj z dvora a pobyty na dvoch farmách Gazdovský dvor a Zbojnícky dvor.

Okrem podnikateľskej činnosti aktívne spolupracuje na rôznych rozvojových aktivitách s partnermi v území, organizuje nemalý počet aktivít zameraných na prezentáciu a rozvoj krásneho kútu Slovenska. 

V rámci grantového programu v spolupráci s OZ Zubačka a OZ Zbojská usporiadali aktivitu pre rodiny s deťmi pod názvom „Parnou Zubačkou do rozprávky “.  Vybraní rozprávkoví hrdinovia čakali deti na veľkej vlakovej stanici v Tisovci a sprevádzali ich vo vlaku v Tisovci až na zastávku Zbojská, odkiaľ spoločne putovali na Salaš Zbojská. Pre všetkých návštevníkov (nielen pre tých, ktorí pricestovali vlakom) boli pripravené aktivity počas celého dňa. Na tribúne pri Salaši Zbojská sa realizovalo vystúpenie bábkového divadla, vystúpili i detské tanečné súbory. V okolí Salaša Zbojská na jednotlivých stanovištiach na rozprávkovú tému spolu s hrdinami z rozprávkového lesa prebiehali zábavné hry, súťaže a hádanky. Sprievodným prekvapením tohto podujatia bol nafukovací hrad, maľba na tvár, koníky a kolotoče.