CHKO Poľana

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Poľana bola vyhlásená v roku 1981 za účelom ochrany neživej prírody, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a tiež osobitného rázu krajiny. Rozloha tohto územia je 20 360 ha. Poľana sa radí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe a je najvyšším sopečným pohorím na Slovensku. Celé pohorie je súčasťou karpatského oblúka. Vplyvom jeho vysunutia na juh a výškového rozpätia skoro 1000 m (najnižší bod 460 m a najvyšší 1458 m n.m.) sa tu vyskytujú na relatívne malom území teplomilné aj horské druhy rastlín a živočíchov.

Pre svoje hodnoty bolo územie CHKO v roku 1990 zaradené do svetovej siete biosférických rezervácií (BR) UNESCO, ktorých je v súčasnosti asi 350, a tým pristúpilo k plneniu programu Človek a biosféra (MAB).

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ.

Správa CHKO Poľana
J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
E-mail: chkopo@sopsr.sk

Tel.: +421 (0)45 5334 834

Viac informácií nájdete tu: https://www.chkopolana.eu/o-chko/