Obec Pohronská Polhora v spolupráci s klubom Karavella srdečne pozývajú  všetky deti v školskom veku na

4. ročník Detského spoločenského plesu“

  • ples sa uskutoční v sobotu 15.02.2020 od 15:30 hod. do 21.00 hod. v budove Klubu dôchodcov v Pohronskej Polhore
  • vstupné je 10 eur na osobu a vstupenky si môžete zakúpiť u pani Rity Muránskej č.t. 0910151202
  • bližšie info nájdete na plagáte