Názov projektu:     DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

Predkladateľ:         Janka Rončáková

Výška podpory:      470,78 €

Celkové náklady na projekt:  588,11 €

V priebehu mesiacov október a november 2013, bol realizovaný projekt vďaka grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP – ČH“, spolufinancovaný z Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron.

Cieľom II.etapy tohto projektu bolo vypracovanie propagačnej tabule celého územia Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron, umiestnenej na stene prístrešku pre turistov v lokalite Tisovec – Dielik a rozšírenie oddychového miesta o 2ks detských hojdačiek. Projekt sa podarilo realizovať predovšetkým vďaka finančnej podpore Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron a práce ochotných občanov mesta Tisovec.

Výsledkom úsilia všetkých zainteresovaných sme prispeli k zatraktívneniu tejto oblasti a taktiež k spríjemneniu oddychu širokej verejnosti v krásnom kúte Národného parku Muránska planina. Dúfame, že miesto bude príjemným spestrením na potulkách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a čiastočne prispeje k  zviditeľneniu nášho regiónu.

Jana Rončáková, zodpovedná za projekt