Dni obce muráň

Obec Muráň si v roku 2021 pripomenula významné výročia obce a to 750. výročie prvej písomnej zmienky o Hrade Muráň a 700. výročie prvej písomnej zmienky o Obci Muráň. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tieto oslavy nemohli uskutočniť v tom období a tak si tieto oslavy chceli pripomenúť o rok neskôr. V piatok 02.09.2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení obce, program pokračoval v rímskokatolíckom kostole kultúrnym programom. V sobotu bol program spojený aj s aktivitami a hrami pre deti a vystúpením skupiny historického šermu a sokoliarov.

Obec sa angažuje v rôznych oblastiach, či už cestovného ruchu, opravách budov, hradu, múzea a úprave samotnej obce. Muráň i jeho okolie sa snažia udržiavať čo najatraktívnejšie realizáciou projektov i vlastnými prostriedkami.

Obec Muráň je dlhoročným členom MP – ČH a v grantovom programe sa uchádzala o podporu na spoluzabezpečenie spomínanej akcie. Finančné prostriedky boli použité vystúpenie šermiarov a sokoliarov a na zabezpečenie mobilných toaliet.