Doplnková infraštruktúra pre konskú turistiku na existujúcom cyklo-turistickom smerovníku Roveň s opravou informačného panela

T4 – občianske združenie vzniklo za účelom napomáhať a prispievať k všestrannému rozvoju územia mesta Tisovec a regiónu Muránska planina. Úzko spolupracujeme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron, Komisiou podnikateľskou a CR pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci, NP Muránska Planina, Klubom turistov, Domovom dôchodcov v Tisovci, OZ Zbojská, ZŠ a SOŠ v Tisovci ako aj ďalšími komunitami a jednotlivcami z územia. Ich viacročné aktivity sú zamerané na podporu cestovného ruchu v území, zachovávanie tradícií, či ochranu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva a rozvoj medzinárodných kontaktov. Prostredníctvom rôznych grantov členovia OZ realizovali projekty napr. z nadácie Orange, nadácie Centra pre filantropiu, EPH či Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, ktorého sú členom.

Hlavným cieľom projektu je oprava a výmena poškodenej drobnej infraštruktúry na existujúcom cyklisticko – turistickom smerovníku Roveň. Pri oprave bol smerovník doplnení aj novú drobnú infraštruktúru a to o stojisko pre kone, nakoľko je v súčasnosti tento priestor využívaný aj na konskú turistiku. Tento smerovník sa nachádza na trase Huculskej magistrály v smere Tisovec – Burda. Obsahom nového informačného panelu je poskytnúť návštevníkom územia základné informácie o chránenej lokalite Roveň, ktorá je východiskovým bodom Alúvia rieky Rimavy. Cieľom združenia je, aby sa návštevníci pri oddychu dozvedeli o jedinečnosti tohto územia.