Hrad Muráň

Kráľovský hrad postavili v 13 storočí na ťažko prístupnom brale Cigánka. Postavili ho po r. 1243 na ochranu prechodov do Liptovskej a Zvolenskej stolice a prvý raz sa písomne spomína r. 1271. Jeho pôvodný stavebný vzhľad pohltili takmer úplne neskoršie prestavby. Prvý raz ho prestavali a opevnili v polovici 15. Storočia, keď bol v moci Jiskrových vojsk. Znovu ho prestavali a opravovali v druhej polovici 16. Storočia a po rokoch 1621 a 1651. Ústrednou stavbou hradu bol až do jeho zničenia palác spojený s kaplnkou, okolo ktorého jednoduché hradby s baštami a s dômyselne riešenou vstupnou bránou vytvárali jediné rozsiahle a pretiahnuté nádvorie , rozdelené iba stupňovitosťou terénu. V ňom boli umiestnené početné hospodárske a obytné budovy.

Od konca 15. storočia patril hrad Jánovi Zápoľskému, ktorý ho daroval neskôr svojmu prívržencovi Jakubovi Tornalymu. Za jeho nedospelého syna spracoval hrad v rokoch 1529-1549 Matej Bašo, známy lúpežný rytier,ktorý so svojou družinou podnikal lúpežné výpravy do širokého okolia. Vypálil Levoču, Dobšinú a jeho meno je spojené aj so zničením kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku v Slovenskom raji. Nakoniec v r. 1549 dobylo hrad kráľovské vojsko, ktorého velitelia nechali Bašu na mieste popraviť. rad bol potom až do začiatku 17. Storočia v rukách kráľovskej komory. V roku 1609 prešiel do vlastníctva bohatej rodiny Széchyovcov. Mária Széchyová,  posledná príslušníčka rodiny Széchyovcov, ktorá si  svojou krásou a odvahou vyslúžila meno „Muránska Venuša“, ho počas povstania Juraja Rákocziho I. vydala tajne do rúk svojho budúceho manžela Františka Vešelényiho, ktorý ho obliehal na čele kráľovského vojska. O láske tohoto krásneho páru sa rozprávali legendy, zachytené v mnohých povestiach a románoch. Manželstvom Széchyovou sa stal neskúr majiteľom hradu sám Wessélényi, jeden z osnovateľov sprisahania proti kráľovi Leopoldovi II. Po prezradení sprisahania hrad zaujalo cisárske vojsko.  Poslednými majiteľmi bol rod Coburgovcov. Tí vlastnili hrad až do roku 1945. Hrad v 18.storočí dvakrát vyhorel a koncom 18.storočia už nebol obývaný, od tej doby ho už neopravovali, takže dodnes zostali z neho iba zrúcaniny základov ústredného paláca a zvyšky obvodových hradieb..

V roku 1972 hrad vyčistili a od roku 1980 sa vykonávala postupná nutná údržba hradu. Na hrade sa usporadúvajú mnohé akcie, zábavného i náučného charakteru. Najlepší prístup na hrad je dnes náučným chodníkom z obce Muráň, popri turistickej Chate Zámok.

Muranska hradna cesta.pdf