Hutnícky skanzen Valaská - expozícia „Kuchyňa v čase“

Občianske združenie Vrchár vzniklo v marci 2001 z iniciatívy skupiny miestnych nadšencov z územia regiónu Muránska planina a Stredné Rudohorie. Našim zámerom je realizovať aktivity podporujúce trvalo-udržateľný rozvoj hlavne územia Muránska planina a jeho okolia. Prioritne sa snažíme podporovať rozvoj cestovného ruchu a zviditeľňovať tento krásny kút Slovenska v ďalších regiónoch ale aj v zahraničí. Už od roku 2001 nepretržite úzko spolupracujeme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a ďalšími partnermi a spolupodieľame sa na ich aktivitách.  

Hutnícky skanzen je situovaný v lokalite Skalka vo Valaskej neďaleko Brezna. Je to jedinečné miesto poskytujúce exkurziu v čase a priestore dejinami baníctva a hutníctva železa v okolitých obciach a mestách bývalého Hroneckého železiarskeho komplexu so svojimi prevádzkami od Banskej Bystrice cez Ponickú Hutu, Moštenicu, Ľubietovú, Jasenie, Vajskovú, Lopej, Podbrezovú, Piesok, Bystrú, Jarabú, Chvatimech, Hronec, Michalovú, Tisovec až po Sirk.

Projektom Hutnícky skanzen Valaská, expozícia „Kuchyňa v čase“, podporujeme atraktívny zámer našej partnerskej organizácie OZ Správa Jaskyne mŕtvych netopierov na rozšírenie novotvoriaceho sa Hutníckeho skanzenu vo Valaskej o zaujímavú expozíciu Kuchyňa v čase“. Nová expozícia predstavuje vývoj kuchyne a jej vybavenia, vrátane vývoja stavebných prvkov (steny, strechy, okná) od 18.storočia po začiatok 20.stor. Expozíciu je doplnená o vstavané dobové pece a šporáky ako aj použité autentické exponáty zo zbierok skanzenu. Skanzen buduje a prevádzkuje skupina nadšencov občianskeho združenia Správa Jaskyne mŕtvych netopierov.