Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia

Občianske združenie Vrchár vzniklo v marci 2001 z iniciatívy skupiny miestnych nadšencov z územia regiónu Muránska planina a Stredné Rudohorie. Ich zámerom je realizovať aktivity podporujúce trvalo-udržateľný rozvoj hlavne územia Muránska planina a jeho okolia. Prioritne sa snažia podporovať rozvoj cestovného ruchu a zviditeľňovať tento krásny kút Slovenska v ďalších regiónoch ale aj v zahraničí. Už od roku 2001 nepretržite úzko spolupracujú s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a ďalšími partnermi a spolupodieľajú sa na ich aktivitách. Aktívne spolupracujú s OZ Správa Jaskyne mŕtvych netopierov na projekte Hutníckeho skanzenu vo Valaskej.

Projektom Hutnícky skanzen Valaská – sociálne zariadenia, podporujú atraktívny zámer partnerskej organizácie OZ Správa Jaskyne mŕtvych netopierov na rozšírenie, dobudovanie Hutníckeho skanzenu vo Valaskej o nevyhnutné sociálne zázemie pre návštevníkov – vybudovanie toaliet“.  Vybudovanie sociálnych zariadení je nevyhnutnou súčasťou spustenia plnohodnotnej prevádzky skanzenu pre širokú verejnosť. Hutnícky skanzen je jedinečnou atrakciou v regióne Horehronie a území nášho partnerstva.