Žiadateľ : Mesto TISOVEC

Názov projektu : Informačné panely prameňa Rimavy

Stručný obsah projektu