Inovácia výroby nástrojov

Tiswood, s.r.o.

Celková výška projektu: 158 800,00 €

Výška príspevku: 87 340,00 €

Od roku 1998 sa firma Tiswood, s.r.o. zaoberala spracovaním certifikovaného bukového dreva z miestnych zdrojov. Ich sortiment zahŕňa výrobky od guľatiny až po finálne drevené garniže, pričom sortiment garníž rozšírili o kovové garniže. V súčasnosti rozširujú výrobné portfólio o ploché hliníkové garniže, ktoré sú súčasťou dizajnového trendu.  Aby mohli ostať konkurencieschopní, potrebujú udržať  kvalitu ich výrobkov, a zároveň prichádzať s inováciami a novými produktami na trh. Tento priestor sa im otvára jednak v zlepšení kvality drevených výrobkov /inováciou do výrobných nástrojov/, ktoré v súčasnosti ponúkajú a zároveň v oblasti kovovej výroby – výrobou plochej hliníkovej garniže.

Cieľ projektu je posilniť konkurencieschopnosť samotnej firmy (žiadateľa), a obratom i celého regiónu. Investícia do stroja vďaka projektu umožní vytvorenie nových pracovných miest. Inovácia do technológie podporuje udržateľnosť pracovných miest v primárnej drevovýrobe. Elektroiskrové technológie umožňujú poskytovať služby okolitým strojárskym firmám, ktoré predmetnou technológiou nedisponujú.