Inovačné cesty k zamestnanosti mrk

WASCO, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Celková výška projektu: 126 814,00 €

Výška príspevku: 69 747,70 €

WASCO s. r. o., je sociálny podnik – integračný podnik, ktorý aj v spolupráci s WASCO – družstvo poskytuje komplexné služby práčovne a žehliarne v obci Valaská, časť Piesok, pri Brezne. Služby poskytuje v prevádzke práčovni, ktorá disponuje profesionálnym technologickým zázemím v podobe pračiek, sušičiek, lisov a ďalších zariadení potrebných pre hlavnú činnosť spoločnosti. Poskytujú služby pre domovy sociálnych služieb, výstroj zamestnancov Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany, hotely a penzióny ako subdodávateľ.

Cieľ projektu je zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti služieb prania, žehlenia a chemického čistenia pre zdravotnícke zariadenia, ktoré spoločnosť z legislatívnych dôvodov doteraz nespĺňa. Posilnením inovačných technológií splní legislatívnu normu a získa oprávnenie na poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam, čím sa vytvorí predpoklad pre rozšírenie portfólia klientov s priamym dopadom na možnosti zvýšenia zamestnanosti v spoločnosti v rámci regiónu.

Strojnotechnologické zariadenie práčovne (páskovacie zariadeni, karuselový žehliaci lis, stroj pre chemické čistenie odevov, klietkové vozíky na prepravu bielizne, priemyselný valcový žehlič, technologická úpravňa vody pre práčovňu)