Inovatívny projekt JKM - structure, s.r.o.

JKM – structure, s.r.o.

Celková výška projektu: 33 666,81 €

Výška príspevku: 18 516,85 €

Spoločnosť JKM STRUCTURE s.r.o. je na trhu pár rokov, jej konateľ má mnohé skúsenosti v oblasti podnikania. Konateľ je napríklad vlastníkom firmy, ktorá prevádzkuje neďaleko vzdialenú Chatu pod Hrbom (územie MAS Banskobystrický geomontánny park), ktorú opätovne dal do prevádzky po dlhých rokoch zavretia.  Snaží sa ďalej rozvíjať a neustále vytvárať nové pracovné príležitosti v rámci regiónu. Sprevádzkovaním horskej chaty Bernardín by vytvoril ďalšie pracovné miesto s víziou ďalších možností rastu, a teda aj zamestnanosti v regióne.

V obci Hronec v horskej lokalite sa nachádza naša Horská chata, ktorá už dlhé roky nie je prístupná verejnosti a neposkytuje žiadne služby.  Chata je úzko spätá s dejinami sedačkovej lanovky na Chvatimechu, ktorá bola postavená v rokoch 1953 – 1955. Samotná chata bola postavená ako drevená v roku 1965. Vtedy začala naplno slúžiť silnej lyžiarskej základni, ktorá tu vyrastala. Kedysi sa na Chvatimechu jazdila federálna liga. Začínali tu mnohí známi lyžiari ako Medzihradská, Sekelský, Hosťovská a pod.. V 80 rokoch bolo prízemie chaty prerobené na murované a chata tak vyzerá dodnes. V súčasnosti je chata v stave, ktorý vyžaduje zásadnú rekonštrukciu, modernizáciu, aby mohla poskytovať ďalej svoje služby.

Cieľom projektu je rekonštrukcia chaty a vybudovanie kuchyne zodpovedajúcej normám, vybudovanie rozsiahlych doplnkových služieb (wellnes, ihrisko a športovisko, trate na bežecké lyžovanie a pod.). Chata bude po rekonštrukcii prevádzkovaná celoročne.