Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň

Mesto Tisovec

Výška príspevku: 49 866,81 €

V lokalite Šťavica v intraviláne mesta Tisovec, pri hlavnej ceste smerujúcej na obec Muráň, sa mesto rozhodlo vybudovať drevený altánok. V minulosti sa tu nachádzal drevený altánok – Tančiareň, ktorá však v roku 1998 vyhorela. Pôvodná drevená stavba slúžila na ľudové zábavy či majálesy.

Zameraním projektu je obnova štýlovej drevenej stavby a turisticko zaujímavého objektu – Dreveného altánku Šťavica – Tančiareň. Nová stavba je postavená v podobnom štýle, no veľkosťou je o niečo menšia. Šťavica je známa ako rekreačno-oddychový areál, v ktorom sa nachádza aj prameň minerálnej vody, po ktorom je pomenovaná. Realizáciou projektu, na ktoré mesto získalo finančné prostriedky chce samospráva dosiahnuť niekoľko pozitívnych prínosov, ako napr. zriadenie kultúrno-oddychovej relaxačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta,  zvýšenie atraktívnosti a celkového vzhľadu lokality Šťavica, či oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti – mesta Tisovec a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.