jánošík v klinčiarni

nMuránska Huta sa nachádza pod nádherným vodopádom Bobačka. Domčeky sú rozmiestnené v okolí hutníckeho potoka, ktorý preteká pozdĺž celej dedinky a vytvára jedinečnú klímu pre dýchacie cesty a výnimočný relax.  Obec sa dlhodobo snaží zveľaďovať svoje okolie aj za pomoci  Partnerstva MP-ČH a zapája sa do spolupráce.

Obec pred troma rokmi kúpila schátranú budovu pri vstupe do obce, ktorá svojim vzhľadom odpudzovala návštevníkov. Postupne sa upravil a vyčistil dvor, dovtedy bol posiaty burinou a slúžil nezodpovedným ľuďom, ktorý sa potrebovali zbaviť odpadu. Obec postupne opravuje  schátranú budovu, (klinčiareň). Vymenili sme nefunkčné okná, upratujú sa priestory, zaviedla sa voda a elektrina. Dvor svojou polohou je predurčený na relax pri zvuku Hutského potoka. Poslúži ako oddychová zóna poskytujúca možnosť posedenia a plán je zriadiť ohnisko so stolom a lavičkami, aby si ľudia vedeli opiecť slaninku či špekáčiky. Obec získala cez startlabovú akciu financie na chýbajúce toalety.  V minulom ročníku z grantového programu využila obec finančné prostriedky na posedenie na dvore budovy starej klinčiarne.

Klinčiareň sa postupom času stáva centrum pre obyvateľov a návštevníkov NP Muránska planina. Pri postupných opravách sa našla maľba Jánošíka, ktorá sprevádzala obyvateľov obce viac ako 80 rokov, čo je pre zachovanie spomienok a historickej hodnoty významné. Miestnosť, v ktorej je maľba, bude verejne prístupná ako to bolo v minulosti. Obraz bol vždy symbolom obce Muránska Huta, ktorá patri do Partnerstva MP-ČH. Záchrana historickej maľby bola zrealizovaná profesionálne – nafotenie poškodenej maľby, výroba výtlačku a materiálu na prenos maľby cez projektor, následne oprava celej steny, na ktorej je maľba umiestnená a na záver maľovanie na stenu za pomoci podkladov. Pri oprave boli použité ekologické materiály.

Samotná budova je už teraz lákadlom pre návštevníkov. Záchrana  historickej maľby  podporí návštevnosť dlhodobo a pomôže podnikateľským subjektom na území obce.