jarmo 2022 - podpora tradičného podujatia

Obec Sihla vznikla ako osada Banskej komory v 18. storočí. Za svoj rozvoj vďačí  najmä založeniu sklárne roku 1744, ktorá zanikla roku 1904. Roku 1828 mala obec 22 domov a 182 obyvateľov. Všetci boli sklárskymi a lesnými robotníkmi. V súčasnosti má obec 198 obyvateľov, z ktorých prevažná väčšina pracuje v lesníctve. Obec je členom Mikroregiónu Muránska planina. Takmer celá časť územia katastra obce Sihla patrí do Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Patrí do geomorfologických celkov Poľana a Veporské vrchy, zasahuje do okresov Banská Bystrica, Brezno, Detva a Zvolen. Bola vyhlásená v roku 1981 a má rozlohu 20 079 ha. Patrí pod 2. stupeň ochrany. Hoci patrí medzi malé obce, vyniká svojou malebnosťou, útulnosťou, čistotou, krásnou prírodou. V obci pôsobí Slovenský Huculklub, neďaleko je vyhľadávaný Marekov dvor, je cieľovou stanicou pre cyklistov v smere od Čierneho Balogu, od Hronca popri tajchu Hrončok a meandroch Kamenistého potoka, či od Hriňovej, okrem cyklistov sem radi chodia mnohí turisti či hubári. Obec Sihla vzhľadom na svoju veľkosť hospodári s malým finančným rozpočtom. Preto si môže dovoliť zorganizovať len jedno veľké kultúrne podujatie v roku, ktorým sú preteky volských záprahov – JARMO.

Predmetom projektu bola podpora tradičného podujatia organizovaného obcou Sihla JARMO 2022 – jubilejný 20. ročník pretekov volských záprahov. Podujatie je jedinečné a svojho druhu jediné v širokom okolí. Podujatie pozostáva z hlavnej súťažnej časti, ktorou sú preteky volských záprahov, ktoré sa konajú na trávnatej ploche futbalového ihriska nad obcou. Preteky sú pre divákov veľmi zaujímavé a atraktívne, keďže chov volov a furmanstvo volských záprahov sa stáva už ojedinelým a pomaly sa vytráca. Diváci mohli vidieť súťaž mladých volkov až po mohutné voly. Súbežne so súťažou na námestíčku obce prebiehal jarmok, kde návštevníci majú možnosť sa nielen občerstviť ale aj kúpiť rôzne ľudové výrobky, produkty, pochúťky. Na námestí tiež vystupujú až do neskorého večera rôzne hudobné či tanečné skupiny. Keďže obec Sihla je jednou z najmenších obcí okresu, organizácia podujatia takého rozsahu by sama finančne nezvládla a je odkázaná na pomoc z externých zdrojov, či už samosprávneho kraja, okolitých obcí, sponzorov a pod. Grant v rámci výzvy Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron bol použitý na financovanie ozvučenia a osvetlenia tohto podujatia vrátane prestrešenia pódia.