Číslo projektu: 8/2016
Žiadateľ: Komunitné centrum n.o.
Názov projektu: Katarínske dni Čiernobalockej kultúry
Cieľ projektu: Podpora spolupráce medzi obcami v rámci územia MP-ČH, rozvoj tradícií v rámci územia a podpora talentovaných skupín a jednotlivcov v rámci územia MP-ČH
Opatrenie stratégie: 1.5 Budovanie a rozvoj atrakcií CR menšieho rozsahu
Aktivita stratégie: Rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, folklór, zvyky a tradície, trhy, výstavy a pod.)
Obsah projektu:
Komunitné centrum n. o. tradične v mesiaci november organizuje kultúrne podujatie pre širokú verejnosť – Katarínske dni Čiernobalockej kultúry. Tohtoročný celovíkendový kultúrny program, ktorý sa bude konať v dňoch 18. – 20. novembra začne popoludňajšími oslavami 75-ročného jubilea založenia Detského folklórneho súboru Malá Kýčera z Čierneho Balogu. Program podujatia bude pokračovať sobotňajšou Čiernobalckou kaviarňou pri dobrej hudbe, kde si účastníci budú môcť posedieť pri vínku, chutnom koláčiku, dobrej hudbe Tanečného orchestra Valaská a tanečnej zložky žiakov SZUŠ Talentárium z Polomky. Účastníci „našej“ Čiernobalockej kaviarne, ale aj ďalší hostia budú môcť ostať sa zabaviť so skupinou ZBM až do bieleho rána. Nedeľňajšie popoludnie bude patriť talentovaným žiakom základných a materských škôl z obce, ktoré si pod odborným vedením učiteľov pripravia zaujímaný program.
Doba realizácie: od 18.11.2016 do 20.11.2016
Zodpovedná osoba: Ľubomíra Pančíková
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 750,00 € 125,00%
Požadovaný príspevok: 600,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 150,00 € 25,00%
Schválená výška príspevku: 300,00 € 50,00%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 60,00 € x

 

Podpora kultúrneho podujatia pre širokú verejnosť – Katarínske dni Čiernobalockej kultúry