Klub slovenských turistov – turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci je dobrovoľným združením občanov, milujúcich a chrániacich prírodu, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť hlavne v pešej a vysokohorskej, ale aj lyžiarskej, či cyklo a moto turistike.

Združuje občanov Tisovca, Rimavskej doliny, ale aj záujemcov o členstvo z iných častí Slovenska so spoločným záujmom o turistiku.

Cieľom a poslaním oddielu je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti turistiky, pobytu a pohybu v prírode a vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia a zvyšovať ich telesnú a duševnú zdatnosť napríklad účasťou na spoločných akciách v pešej, vysokohorskej, lyžiarskej, cyklo a moto turistike.

 

Kontakt:

Turistický oddiel KOS Rimavská dolina 

980 61 Tisovec

dkojnok@tisovec.com

https://tokosrimdolina.webnode.sk