Číslo projektu: 4/2016
Žiadateľ: KST Turistický oddiel KOS
Názov projektu: Turisti pod strechou
Cieľ projektu: Zatraktívniť územie Šťavice pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj regiónu Muránskej planiny a prispieť  tak k vytvoreniu areálu ako miesta oddychu, spoločenských a kultúrnych akcii pre verejnosť . 
Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry 
Aktivita stratégie: Oddychové zóny a drobná infraštruktúra 
Obsah projektu:
Cieľom projektu je  zrekonštruovať  budovu  v areáli Šťavice, ktorú sme ako turistický oddiel zakúpili od mesta Tisovec  a máme ju vo vlastníctve. Chceme si ju opraviť a zrekonštruovať, aby sa mohla využívať nielen ako klub pre členov KST TO KOS, ale hlavne pri poriadaní rôznych športových, kultúrnych, či spoločenských akcií. So základným vybavením bude slúžiť turistom ako útočisko pri usporadúvaní našich klubových akcií, ale aj turistom z iných klubov a regiónov. Svojim vzhľadom po rekonštrukcii zapadne do prostredia areálu, ktorého revitalizácia mestom Tisovec sa začala a bude pokračovať aj tento rok. Po uskutočnených brigádach, ktorých náplňou bola aj likvidácia pôvodnej strešnej krytiny a celej už nepoužiteľnej strechy so stropom, zostali z budovy len holé múry. V prvej etape je našim hlavným zámerom je budovu zastrešiť, postaviť komín a osadiť okná a dvere. Následne sa budú  realizovať ďalšie stavebné úpravy a to rekonštrukcia miestnosti, podkrovia a výstavba verandy.  
Doba realizácie: od 1.7.2016 do 15.11.2016
Zodpovedná osoba: Róbert Buchta
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 5 615,00 € 935,83%
Požadovaný príspevok: 600,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 5 015,00 € 835,83%
Schválená výška príspevku: 600,00 € 100,00%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 120,00 € x

 

Rekonštrukcia  budovy  v areáli Šťavica v Tisovci, ktorú turistický oddiel kúpil od mesta Tisovec. Využitie budovy ako klub pre členov KST TO KOS, ale hlavne pri usporiadaní rôznych športových, kultúrnych, či spoločenských akcií