Lezecká pyramída

Obec Michalová sa snažia finančné zdroje na zveľaďovanie obce získavať z rôznych grantov. Ako člen Partnerstva sa v roku 2021 zapojili do grantového programu a boli úspešne vyhodnotený.

V obci majú vybudované nové detské ihrisko, ktoré sa nachádza pri futbalovom a multifunkčnom ihrisku blízko centra obce. Detské ihrisko tvorí kolotoč, váhadlová hojdačka a preliezková zostava s hojdačkou a šmýkačkou. Na detskom ihrisku je ešte dostatok priestoru na ďalšie prvky, tak sa obec rozhodla požiadať o grantový príspevok a rozšíriť ihrisko o lezeckú pyramídovú vežu, ktorá je medzi deťmi veľmi obľúbená.

Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre lepšie a aktívnejšie trávenie voľného času a spoločenského kontaktu nie len detí, ale aj rodičov. Snahou je priblížiť a prilákať rodičov a deti predškolského a školského veku k športu, aby trávili viac času vonku a v pohybe. Lezecká pyramída slúži k rozvoju schopnosti motoriky a koordinácie pohybu detí.