Názov projektu:              Luštiareň – budova z obdobia Jozefa Dekréta Matejovie

Predkladateľ:                 Obec Michalová

Výška podpory:              400,- €

Celkové náklady na projekt:  895,42 €

Týmto projektom sa podarilo čiastočne zrekonštruovať priestory budovy luštiarne v obci Michalová. V rámci tohto jednoduchého projektu sa podarilo vymaľovať priestory bývalej stolárskej dielne, ktoré budú slúžiť ako informačné centrum, ako aj náter vonkajšej fasády budovy. V druhej etape bolo vykonané zasklenie poškodených okenných výplní aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu budovy.