MAS Malohont

Adresa sídla - Kancelárie MAS:

Občianske združenie

Miestna akčná skupina MALOHONT

Sama Vozára 154

980 52 Hrachovo

Tel.č:

047 / 56 95 533

Webové stránky:

Miloš Očenáš

predseda o.z. MAS MALOHONT

047/5811 807

obec.cerencany@stonline.sk

Miroslava Kubaliaková

manažérka o.z. MAS MALOHONT

0903 772 453

mirkakubka@ozveny.sk

Elena Kubaliaková

finančná manažérka o.z. MAS MALOHONT

0905 715814

ozveny@ozveny.sk

Prezentácia:  MAS Malohont.pdf (628,4 kB)

Miestna akčná skupina MALOHONT je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na území 39 obcí. Spája rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji.

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS MALOHONT, a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Tento cieľ chceme napĺňať predovšetkým na základe princípov prístupu Leader.

 

Základné údaje:
právna forma: občianske združenie
dátum založenia: 13. marec 2007
počet členov združenia: 42
počet obcí: 39
počet obyvateľov: 26 008
rozloha: 656 km2
hustota obyvateľov: 39,7 obyv./km2
miera nezamestnanosti: 21 %