MAS Turystyczna Podkowa

Adresa

Urząd Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw 1

Tel.č / e-mail

tel. +48 012 37 21 800

fax. +48 (012) 372 18 06

Webové stránky:

Jan Marek Lenczowski

predseda

 

Gmina Siepraw - Zbigniew Sanowskitel

Koordynator projektu:

+48 012 37 21 829

+48 508-325-733

e-mail: zbigniew@sanowski.pl

Prezentácia: Turystyczna podkowa.pdf (1 012,7 kB)

MAS „Turistická Podkova“ bol vytvorený v roku 2004 so zreteľom na jednotnú akciu na podporu piatich obcí okresu Myślenice.  Táto pomoc je nielen záujem zdrojov cestovného ruchu v regióne, ale aj jeho ekonomický potenciál.  Mázov združenia vznikol od tvaru, v ktorom sú usporiadané obce na mape okresu.  K turisticky zaujímavým objektom, ktoré možno vidieť v centrách Podkowy patrí chrám svätého Aniela Salawy (Siepraw), kráľovský zámok a open-air „múzeum (Dobczyce) Diablov kameň a kameň húb (obec Raciechowice) hvezdáreň Tadeusza Banachiewicza (obec Wiśniowa) a kostol Sv.  Mikolaja (obec Pcim).

„Turistická Podkova“ je tiež podpora regionálnych tradícií, organizovaním outdoorové akcie v priebehu budúceho prezentácie folklóru, ktoré sa konalo súťaže regionálnych pokrmov.

Činnosťou MAS sú tiež školenia pre poľnohospodárov, vlastníkov poľnohospodárskej cestovného ruchu a súvisiace s podnikaním poľnohospodárskeho sektora.

Podkova – jeho turistická oblasť zahŕňa päť obcí okresu Myślenice: Dobczyce, Siepraw, Pcim, Raciechowice a Wiśniowa