Obec Valaská Vás srdečne pozýva na

„MATIČNÝ DEŇ OBCE“

  • podujatie sa uskutoční dňa 24. novembra 2019
  • o 9:00 hod, v telovcični ZŠ J. Simana sa odohrá florbal – ZAFKOV pohár
  • o 16:00 hod. začne slávnostný program v Kultúrnom dome
  • predstavia sa Vám DFS Matičiarik Banská Bystrica, spevokol MO MS Valčan, spevokol LIPKA pri MO MS Valaská