Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Osrblí pozývajú všetkých dôchodcov v obci

na spoločné stretnutie pri príležitosti

„Mesiaca úcty k starším“

 

  • posedenie sa uskutoční dňa 20.10.2019 o 15:30 hod. v Hoteli Zerrenpach