TISOVEC leží v údolí rieky Rimavy – tvorí južný vstup do Muránskej planiny. Počtom obyvateľov 4360 a katastrom na ploche 12 343 ha patrí medzi menšie mestečká. Pomenovanie dostal od stromu tis, ktorý sa tu v minulosti hojne vyskytoval. Najstaršie osídlenie lokality Tisovec spadá do obdobia mladšej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o Tisovci sa nachádza v listine uhorského kráľa Karola Roberta vydanej v roku 1334. Štatút mesta získal Tisovec na rozhraní 15. a 16. storočia.

Mesto bolo známe každoročným Tisovským jarmokom. Dôležitým zdrojom obživy obyvateľstva v stredoveku bolo baníctvo. Ťažili sa drahé kovy – striebro, zlato, železná ruda a vápenec. Časté vojny a pustošenia narúšali rozvoj baníctva, preto si obyvateľstvo hľadalo aj iné zdroje obživy. Žírne lúky a výborná pastva na nich boli dobrým predpokladom pre rozvoj roľníctva, pastierstva, chovu dobytka a oviec. Panorámu mesta tvorí veniec hôr vápencového zloženia. Vrch Hradová s pozostatkami starého slovanského hradu a náučným chodníkom a Voniaca s endemitom Lykovcom muránskym. V okolí sú vynikajúce podmienky na pešiu turistiku, na cykloturistiku, hipoturistiku, zimné lyžovanie, paragliding.

Tisovec je kultúrnym a spoločenským centrom mikroregiónu Muránska planina. V budove radnice na poschodí je umiestnené múzeum histórie Tisovca a jeho okolia, na prízemí sa nachádza Turistické informačné centrum. Mesto je každoročne organizátorom Dní mesta Tisovca, vo februári sa usporadúva fašiangový maškarný sprievod s muzikou a pochovávaním basy a trikrát ročne sa oživuje tradícia Tisovských jarmokov.

Kontakty

Primátor: Ing.Peter Mináč

Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
Tel: 047/5493 236
Fax: 047/5493 286
e-mail: mesto@tisovec.com

web: www.tisovec.eu