Občianske združenie Veselá Stonožka Vás srdečne pozývajú privítať

„Mikuláša“

  • podujatie sa uskutoční dňa 9. decembra 2019 o 16:00 hod. v Materskom centre Stonožka
  • záujem môžete nahlásiť na t. č.: 0908 161 987, 0948 504 057 do 5. decembra 2019
  • príďte mu zaspievať, povedať básničku, alebo potiahnuť ho za bradu…