Moderné špeciálne pracovné stroje bez environmentálneho zaťaženia v teréne

VEN WOOD, s.r.o.

Celková výška projektu: 138 792,00 €

Výška príspevku: 76 335,60 €

Spoločnosť VEN WOOD, s.r.o. bola založená v roku 2013. Od svojho vzniku prešla postupným vývojom a transformovala sa z lesníckej výroby na priemyselný podnik. Začala vyrábať výrobky z opracovanej drevnej hmoty a nové komponenty z dreva. Svoje výrobky dodáva na ďalšie spracovanie drevárskym spoločnostiam na Slovensku a v Poľsku. Spoločnosť začala poskytovať služby v lesníctve postupne prešla na údržbu motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla a poskytovanie terénnych prác.

Od roku 2022 začala poskytovať čiastkové občasné služby aj pre samosprávu a obyvateľov v regióne v oblasti najmä odstraňovania organických látok, porastu, prípadne ornice. Problémom bolo, že tieto služby boli poskytované na technicky zastaraných a nevhodných strojoch pre dané účely a preto nemohli byť poskytované pre všetkých záujemcov. Potreba realizácie projektu vyplynula z požiadaviek trhu t.j. požiadaviek zákazníkov na komplexnejšie služby vykonávané na kvalitných špeciálnych strojoch s ekologickou prevádzkou a minimálnym environmentálnym zaťažením na pôdu.

Projekt je zameraný na rozšírenie služieb spoločnosti Ven Wood, s.r.o. s cieľom ponúknuť nové služby, ktoré chýbajú na regionálnom trhu – služby súvisiace s údržbou a čistením priestorov (miestnych komunikácií), krajinnou úpravou a zemnými prácami. Zabezpečením podpory prístupu k novým hmotným aktívam sa v malom podniku zvýši konkurencieschopnosti firmy a skvalitnia sa poskytované služby z hľadiska environmentálneho zaťaženia na pracovné prostredie, v ktorom sa budú nové služby realizovať. Cieľom je poskytovať v regióne chýbajúce služby so zameraním na ekologickú prevádzku strojov pri práci v teréne, nakoľko väčšinu územia kde sa budú služby poskytovať sa nachádza v NP Muránska planina a jeho ochrannom pásme so zvýšením stupňom ochrany.

Primárnym cieľom projektu je obstaranie strojov vhodných na poskytovanie služieb predovšetkým pre samosprávu a obyvateľov regiónu.