Nákup osobného automobilu na poskytovanie terénnych služieb v obci Michalová

Obec Michalová

Celková výška projektu: 45 250,00 €

Výška príspevku: 42 987,50 €

Obec Michalová s počtom 1 291 obyvateľov leží v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno. Je subjektom územnej samosprávy a  bola zriadená ako právnická osoba v roku 1990, a to zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia výkonu miestnej samosprávy v snahe zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj  územia obce a o potreby jej obyvateľov. Dlhodobo podieľa na realizácii opatrení smerujúcich k zlepšeniu sociálno – ekonomickej situácie v obci a blízkom regióne. Takýto druh služby v dotknutom území aktuálne nie je poskytovaný. Nová dopravná sociálna služba je nevyhnutná aj z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej dostupnosti sociálnych a zdravotníckych služieb v okresnom a krajskom meste.

Zámerom projektu bola kúpa 9-miestneho osobného automobilu Peuegot na prepravu osôb ako napr. seniori, ZŤP osoby, matky/rodičia na materskej dovolenke, ďalšie sociálne odkázané skupiny.