Naša banská minulosť – náučný chodník – I. etapa

Čierny Balog  je koncovou obcou v údolí rieky Čierny Hron. Nachádza sa v prostredí  Veporských vrchov, do katastra obce zasahuje Chránená krajinná oblasť Poľana. Obec je značne členitá. Sídlo v nej majú rôzne kultúrne a neziskové organizácie a občianske združenia. V súčasnosti má obec 5 040 obyvateľov.

Obec Čierny Balog má bohatú históriu, no história baníctva je tak trochu v obci na pokraji opomenutá. Na toto upozornili niektorí miestni zanietenci a oživili spomienku na históriu baníctva v obci. Tú by chcela obec pripomenúť  jej obyvateľom ako aj jej návštevníkom  náučným chodníkom histórie baníctva – Naša banská minulosť. Náučný chodník pozostáva z viacerých informačných tabúľ, ktoré sú rozmiestnené po trase chodníka na miestach, kde boli alebo sú ešte doteraz zachované pozostatky a známky banskej činnosti. Chodník je situovaný nad centrálnou časťou obce na pozemkoch obce ako aj iných vlastníkov. Prostredníctvom grantového projektu sa zrealizovala časť chodníka, nachádzajúca sa na pozemkoch obce (3 stanovištia). Ostatné bude obec realizovať postupne z vlastných alebo iných zdrojov. Informačné tabule sú osadené v drevených stojanoch v štýle, aký je v obci zaužívaný – jednotný dizajn. Projekt má verejnoprospešný charakter, bude prístupný širokej verejnosti. Oživí zabudnutú históriu baníctva v obci, využiteľný bude aj pre školy. Informačný tabule v elektronickej forme sú prístupné aj na webe obce: https://www.ciernybalog.sk/realizovane-projekty-podporene-partnerstvom-mp-ch.phtml?id3=107596.